×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

درباره ما

گروه توسعه تجارت زندگی؛ سرمایه گذاری، احداث و راه اندازی اولین پایانه تمام مکانیزه مواد معدنی ایران در بندر شهید بهشتی چابهار را بر عهده داشته است.انجام این پروژه بزرگ به سفارش سازمان بنادر و کشتیرانی ایران (PMO) در جنوب شرقی ایران گامی بلند در خصوص ارتقا توان لجستیکی کالای معدنی ایران به شمار می رود.

قابلیت اطمینان بالا، ایمنی و احترام به محیط زیست جز اهداف تعریف شده توسعه تجارت زندگی است. ما با بهره‌مندی از آخرین تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا، طراحی این پایانه را مطابق با استاندارد های اروپا با رویکردی دوستدار محیط زیست، پیش برده ایم. آلودگی های زیست محیطی پایانه شهید بهشتی در سیستم مکانیزه جدید به حداقل مقدار ممکن، کاهش یافته است.

گروه توسعه تجارت زندگی

گروه توسعه تجارت زندگی؛ متعهد و با انگیزه در فضایی حرفه ای کنار هم جمع شده اند تا با سرمایه گذاری، احداث و راه اندازی پروژه های بزرگ عمرانی؛ خدمات چند جانبه ای را در دسترس کارفرمایان پیشرو دولتی و خصوصی قرار دهند.

نیروی انسانی متخصص
داشتن تجهیزات مدرن

سال ها تجربه، همکاری نیروی انسانی متخصص و در اختیار داشتن تجهیزات مدرن در مجموعه توسعه تجارت زندگی ؛ انجام پروژه را در تمام مراحل ساخت، بهره برداری و واگذاری با موفقیت ممکن ساخت.

TOP